Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin quý Khách hàng cho bất cứ đơn vị, cá nhân nào khác.

Trân trọng.